square_720p_209cf06837ad13b033cad729fd525276

Ümumi sahə: 102.3 m2 - 2 otaqlı məzili təqdim edirik.                     

Zal             31.2 m2
Otaq          21.0 m2
Mətbəx      19.5 m2
Holl            14.5 m2
Hamam(1)  5.6 m2
Hamam(2)  4.9 m2
Eyvan         5.6 m2

Ümumi sahə: 104.5 m2 - 2 otaqlı məzili təqdim edirik.
Zal             31.2 m2
Otaq          21.0 m2
Mətbəx      19.8 m2
Holl            14.6 m2
Hamam(1)  6.8 m2
Hamam(2)  4.2 m2
Eyvan         5.9 m2

Ümumi sahə: 107.6 m2 - 2 otaqlı məzili təqdim edirik.
Zal             31.2 m2
Otaq          21.1 m2
Mətbəx      19.5 m2
Holl            14.5 m2
Hamam(1)  9.9 m2
Hamam(2)  5.2 m2
Eyvan         6.2 m2

Ümumi sahə: 107.3 m2 - 2 otaqlı məzili təqdim edirik.
Zal             32.6 m2
Otaq          19.9 m2
Mətbəx      18.5 m2
Holl            15.9 m2
Hamam(1)   5.7 m2
Hamam(2)   4.4 m2
Eyvan(1)     5.2 m2
Eyvan(2)     5.1 m2

Ümumi sahə: 107.3 m2 - 2 otaqlı məzili təqdim edirik.
Zal             33.4 m2
Otaq          19.5 m2
Mətbəx      18.5 m2
Holl            16.0 m2
Hamam(1)   5.9 m2
Hamam(2)   4.4 m2
Eyvan(1)     5.0 m2
Eyvan(2)     4.6 m2

Ümumi sahə: 142.4 m2 - 3 otaqlı mənzili sizə təqdim edirik.
Zal             29.6 m2
Otaq(1)      28.7 m2
Otaq(2)      23.8 m2
Mətbəx      14.0 m2
Holl            17.0 m2
Hamam(1)  8.5 m2
Hamam(2)  7.0 m2
Eyvan(1)    7.0 m2
Eyvan(2)    6.8 m2

Ümumi sahə: 160 m2 - 3 otaqlı mənzili sizə təqdim edirik.
Zal               35.5 m2
Otaq(1)       26.7 m2
Otaq(2)       24.3 m2
Mətbəx       18.3 m2
Holl             19.2 m2
Hamam(1)  11.0 m2
Hamam(2)   8.2 m2
Eyvan(1)     6.4 m2
Eyvan(2)     6.1 m2
Eyvan(3)     4.9 m2

Ümumi sahə: 203.0 m2 - 4 otaqlı mənzili sizə təqdim edirik.
Zal               47.9 m2
Otaq(1)       31.5 m2
Otaq(2)       21.1 m2
Otaq(3)      17.3 m2
Mətbəx      24.5 m2
Holl            26.5 m2
Hamam(1) 10.2 m2
Hamam(2)   6.9 m2
Hamam(3)   5.2 m2
Eyvan(1)     6.2 m2
Eyvan(2)    5.7 m2

Ümumi sahə: 206.2 m2 - 4 otaqlı mənzili sizə təqdim edirik.
Zal            45.6 m2
Otaq(1)     38.1 m2
Otaq(2)     18.3 m2
Otaq(3)     18.2 m2
Mətbəx      28.9 m2
Holl            26.9 m2
Hamam(1) 11.5 m2
Hamam(2)  7.5 m2
Eyvan(1)    6.0 m2
Eyvan(2)    5.2 m2

Ümumi sahə: 207.0 m2 - 4 otaqlı mənzili sizə təqdim edirik.
Zal              44.9 m2
Otaq(1)       31.1 m2
Otaq(2)       21.4 m2
Otaq(3)       20.3 m2
Mətbəx       28.7 m2
Holl             27.4 m2
Hamam(1)  10.1 m2
Hamam(2)    6.6 m2
Hamam(3)    5.2 m2
Eyvan(1)      6.0 m2
Eyvan(2)      5.3 m2